FR2000

Vi är ett FR2000-certifierat företag och det ger dig som kund många fördelar. Verksamhetsledningssystemet FR2000 är integrerat i vårt företag och säkerställer viktiga krav på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.

Det är på samma gång flödes- och processorienterat och använder ett enklare språk än andra kvalitetssäkringssystem, vilket gör det lätt för alla våra medarbetare att förstå, kommunicera och hitta i systemet. FR2000 genomsyrar hela vårt företag och för dig som kund innebär det att samtliga anställda känner till dina krav och arbetar ständigt för att nå vårt övergripande mål;

Att du ska få exakt det du vill ha, i rätt tid och med hög kvalitet. 

Det FR2000-system vi använder i vårt företag är anpassat till oss och vår verksamhet och därmed anpassat till dig som kund. Dessutom är det ett levande system som löpande uppdateras och anpassas till alla nya krav du kan ställa på oss.

För oss är FR2000 en motor som driver oss att göra vårt yttersta i alla sammanhang, och det ger oss också tryggheten och vissheten att alltid möta dina krav. Som kund hos oss kan du alltid räkna med att du får lite mer!

Select your currency
SEK Svenska kronor
EUR Euro